Contact us
your current location : Home >> Contact us >> Contact us


Guangzhou Branch Address: Jinbi new town, Shicha Road, Baiyun District, Guangzhou

Contact person: Manager Gao

Mobile: 13867682727

Tel: 020-36517780Factory address: No.8, Yuedong Road, Zhennan industrial and Trade Zone, Ganlin Town, Shengzhou City, Zhejiang Province

Contact person: Manager Zhang

Mobile: 13922246075

Tel: 0575-83615288